داروخانه‌ها ملزم به داشتن مسئول فنی هستند

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – سیدعلی فاطمی گفت: وزارت بهداشت به همه داروخانه‌ها ابلاغ کرده است که موظف هستند تعرفه خدمات دارویی را دریافت کنند؛ این تعرفه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و در همه قوانین سال‌های اخیر وجود داشته است.

به گفته فاطمی، ۳۳ سال است که این تعرفه اخذ شده است.

در سال ۱۳۸۷ در آیین‌نامه داروخانه‌ها تعرفه حق فنی و تعرفه خدمات مکانیزاسیون نیز تعریف شده است. این تعرفه‌ها تغییر کرده و به تعرفه مدیریت خدمات دارویی تبدیل شده؛ توسط وزارت بهداشت و قانون گذار نیز ابلاغ شده است.

او گفت: داروخانه‌ها ملزم به داشتن مسئول فنی هستند. هزینه خدمات فنی بین ۳۵۰۰ تا ۱۰۵۰۰ تومان است. میانگین نسخ دارویی در داروخانه‌ها ۲۰۰ هزار تومان است. مسئول فنی مسئولیت و تبعات قانونی را بر عهده دارد.

https://scrapper.ir/22/01/2022/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%84%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%87/