بررسی راهکارهای آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در کمیسیون عمران مجلس

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محمدرضا رضائی کوچی» پس نشست روز سه شنبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: خشکسالی های چندساله در کشور و مشکلاتی که برای تامین آب وجود دارد و فصل بودجه ریزی برای سال ۱۴۰۱ سبب شد تا وزیر نیرو در کمیسیون عمران حاضر شود.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: در سومین حضور وزیر نیرو در کمیسیون عمران، نحوه تامین منابع مالی برای آبرسانی به شهرها و روستاها بررسی شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ هزار روستا با تنش آبی روبرو هستند، اضافه کرد: استفاده از ظرفیت گروه های جهادی اقدام مناسبی بود که در حال انجام است. همچنین وزارت نیرو توانسته بیشترین تخصیص را از سازمان برنامه و بودجه در بودجه دریافت کند. 

رضایی کوچی با بیان اینکه برای شهرهای بزرگ موضوع انتقال آب از دریا مطرح است، ادامه داد: باید نقش بخش خصوصی در این زمینه پررنگ شود. به دنبال آن هستیم تا برای تابستان سال آینده در شهرها و روستاها کمتر شاهد مشکل کمبود آب باشیم.

رییس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: با همکاری مناسب مجلس و وزارت نیرو به ویژه در بحث بودجه سال آینده، شرایط شهرها و روستاها از نظر تامین آب شرب بهتر خواهد شد.

بررسی راهکارهای آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در کمیسیون عمران مجلس