آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان اصلاح و ابلاغ شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش گروه سیاسی ایرنا، هیات وزیران در جلسه ۹ مرداد ۱۴۰۱،  به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و پیشگیری از اعلام ایراد رییس مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان موافقت کرد.

آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان اصلاح و ابلاغ شد