ابلاغ مجوز امضای موقت منشور مجمع همکاری سازمان­‌های مالیاتی کشورهای عضو اکو

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش گروه سیاسی ایرنا، هیات وزیران در جلسه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱،  با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر صدور مجوز به این و زارتخانه برای امضای موقت منشور مجمع همکاری سازمان های مالیاتی کشورهای عضو اکو (اکو تکس) موافقت کرد.

هیات وزیران این تصمیم را با هدف توسعه پایدار اقتصادی کشورهای عضو اکو، یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو با اقتصاد جهانی و همچنین در جهت ارتقای سطح همکاری های مالیاتی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو اتخاذ کرد.

ابلاغ مجوز امضای موقت منشور مجمع همکاری سازمان­‌های مالیاتی کشورهای عضو اکو