سیاست خارجی دولت سیزدهم وابسته به توافق ۲۰۱۵ نیست

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش گروه سیاسی ایرنا، محمد جمشیدی افزود: آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در سال اول خود اثبات کرد که سیاست خارجی اش وابسته به توافق ۲۰۱۵ نیست.

جمشیدی اظهار داشت: سیاست همسایگی رئیسی منجر به رشد چشمگیر تجارت خارجی، رکورد زنی در ترانزیت، عضویت در سازمان‌های عمده منطقه‌ای و توافقاتی در حوزه مالی و بانکی شده است که زمین بازی را تغییر می‌دهند.

وی تاکید کرد: این تغییر پارادایمی به سمت چندجانبه گرایی اقتصادی که مبتنی بر مفهوم استراتژیک خنثی سازی تحریم‌هاست، جواب داده است.

سیاست خارجی دولت سیزدهم وابسته به توافق ۲۰۱۵ نیست