بررسی بحران منابع آب در ایران با حضور محقق امنیت آبی

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، دفتر فرهنگی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران لایو با موضوع “بررسی بحران منابع آب در ایران با نگاهی به وقایع اخیر” را با حضور دکتر علی چاوشیان، مدیر گروه علوم یونسکو-ایران، عضو هیات علمی و مدیر اسبق گروه آب دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت و فارغ التحصیل دانشگاه یاماناشی ژاپن روز چهارشنبه، ۱۷ آذر ماه از ساعت ۱۹ برگزار می‌کند.

حضور در لایو اینستاگرام از طریق پیج instagram.com/live.icc برای عموم آزاد است.

بررسی بحران منابع آب در ایران با حضور محقق امنیت آبی