هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس  

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا پیش‌بینی‌های انجام‌ شده در شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران حاکی از آن است که صبح روز سه‌شنبه (۱۶ آذر ماه) با انباشت آلاینده‌ها طی ساعات گذشته و عدم وزش باد مؤثر همزمان با آغاز تردد خودروها بر غلظت ذرات معلق افزوده خواهد شد و کیفیت هوا در بیشتر مناطق در محدوده ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار خواهد گرفت.

حاکمیت پایداری و سکون جو در طول روز از پراکندگی آلاینده‌ها جلوگیری خواهد کرد. با تداوم شرایط پایدار جو تا اواخر وقت سه‌شنبه ( ۱۶ آذرماه) و افزایش ترافیک شامگاهی، بر غلظت ذرات معلق افزوده خواهد شد که سبب برقراری وضعیت ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس در بیشتر مناطق خواهد شد.

در صبح روز چهارشنبه (۱۷ آذر ماه) با افزایش ترافیک صبحگاهی همراه با انباشت آلاینده‌ها طی ساعات گذشته، افزایش غلظت ذرات معلق و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد پیش‌بینی می‌شود.

عدم وزش باد مؤثر در طول روز پراکندگی آلاینده‌ها را محدود خواهد کرد همچنین با تداوم سکون جو تا ساعات پایانی چهارشنبه ( ۱۷ آذرماه) هم‌=زمان با ترافیک شامگاهی بر غلظت ذرات معلق افزوده خواهد شد و برقراری وضعیت نامطلوب کیفیت هوا در بیشتر مناطق دور از انتظار نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۴۹ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۱۰ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

انتهای ‌پیام

هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس